Potrivit art. 1378 C.civ., “Proprietarul unui edificiu sau al unei construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie“.
Prin “edificiu“ se înţelege orice lucrare efectuată prin utilizarea unor materiale care se încorporează solului”. Este indiferent dacă acea construcţie depăşeşte nivelul solului şi dacă este destinată folosinţei directe a omului sau unui alt scop. Reprezintă edificiu, de exemplu, o casă, un gard încorporat solului, un pod, un baraj, dar şi o construcţie subterană, cum ar fi un canal, o pivniţă etc.
Prin “ruina edificiului” se înţelege dărâmarea, surparea, dezagregarea sau desprinderea şi căderea unor elemente componente ale acestuia, care, prin cădere, provoacă un prejudiciu unei persoane. Nu intră în această noţiune demolarea ori dezagregarea voluntară şi nici cea provocată de incendiu.
“Ruina edificiului“ trebuie să fie consecinţa lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie. Cu lipsa de întreţinere este asimilată şi vechimea edificiului. Este irelevant faptul că ruina se datorează proprietarului sau altei persoane. În cazul în care nici lipsa de întreţinere, nici viciul de construcţie nu au provocat ruină nu se aplică prevederile art. 1378 C.civ.
Persoana care va fi chemată în judecată de către cel prejudiciat va fi proprietarul edificiului, chiar dacă cel care se foloseşte de imobil ar fi altă persoană (locatarul, spre exemplu). În cazul în care există mai mulţi coproprietari, răspunderea acestora vă fi solidară.
Proprietarul pârât se poate apăra cu succes numai dacă dovedeşte că ruina se datorează unei cauze străine: forţei majore (cutremur de pământ), faptei unui terţ sau faptei victimei însăşi.
Reclamantul va trebui să dovedească existenta prejudiciului şi întinderea lui, raportul de cauzalitate dintre ruină şi edificiu, dar şi împrejurarea că ruina edificiului a fost cauzată de lipsa de întreţinere ori de un viciu de construcţie.
În cazul în care victima a făcut dovada celor arătate mai sus, proprietarul edificiului va fi obligat să repare prejudiciul cauzat. În cazul în care ruina se datorează culpei unei alte persoane, după ce a plătit victimei despăgubirile, proprietarul se poate regresa împotriva persoanei vinovate, pentru a-şi recupera despăgubirile plătite victimei.

Leave a reply