Acta, non verba!

Phone

0722 445 010 sau 0745 101 330

DESPĂGUBIRI PENTRU ACCIDENTE AUTO:
-obtinerea despăgubirilor morale și materiale pentru victimele accidentelor precum și pentru rudele persoanelor decedate în accidente rutiere;
-asistare la negocierile cu asigurătorii pentru plata pe cale amiabilă a daunelor.

DREPT CIVIL
– consultanţă şi redactare contracte;
-asistență și reprezentare in procesul de divorț;
– asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
– asistenţă şi reprezentare juridică în litigii privind revendicările imobiliare, achiziții imobiliare, succesiuni, evacuări, recuperările de creanțe etc.
-anularea clauzelor abuzive din contractele bancare.

DREPT PENAL
-consultanță juridică în probleme specifice dreptului penal;
-reprezentare în fața instanțelor de judecată;
-redactare plângeri penale.

DREPT COMERCIAL
redactare contracte de vânzare-cumpărare, leasing etc;
asistență la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale;
redactare/modificare act constitutiv/statut;
asistență juridică cu privire la dizolvare, fuziune, falimentul societăților comerciale.

DREPTUL MUNCII
-asistare/reprezentare juridică în litigii de muncă;
-asistența in soluționarea neînțelegerilor dintre angajați și societățile comerciale;
-pretenții referitoare la încasarea sumelor datorate;
-redactare contracte individuale de muncă.

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII
-inființare asociații și fundații;
-redactare act constitutiv și statut;
-reprezentare în fața instanței de judecată în vederea dobăndirii personalității juridice.

Asistare și reprezentare juridică în următoarele domenii:
-infracțiuni electronice;
-infracțiuni contra siguranței și integrității datelor și sistemelor informatice;
-furtul de identitate;

DREPT MARITIM ȘI FLUVIAL
-contracte de transport maritim;
-asistenta si consultanta privind redactarea contractelor de constructii si reparatii nave si in litigiile ce deriva din acestea
-accidente maritime;
-privilegiile si ipotecile maritime, dreptul de retentie asupra navei si/sau asupra marfii etc. proceduri privind arestul navei;

REPREZENTARE IN FATA CEDO
-redactare de cereri cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale prevazute de Conventia Europeana;
-reprezentarea in fata autoritatilor romane competente in vederea respectarii continutului Deciziei CEDO si a punerii in executare.

MALPRAXIS MEDICAL
-asistență/reprezentare juridică în cazurile de malpraxis medical.

SERVICII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI
-dobăndirea/redobândirea cetățeniei române;
-prelungirea dreptului de ședere;
-stabilirea domiciliului în România.