contract

Din păcate, în ultimii ani, multe persoane se confruntă cu situaţia în care sunt executate silit deoarece nu mai au cum să-și achite ratele la bancă. Din această cauză, piaţa executărilor silite a crescut considerabil, apărând mullte societăâi comerciale care preiau aceste datorii de la bancă printr-un contract de cesiune încheiat cu aceasta, urmând să demareze executarea silită împotriva debitorilor contra unor sume de bani mult mai mari decât datoria reală. În situația în care între o bancă și o societate comercială intervine un contract de cesiune, aceasta societate nu este supusă normelor și controlului BNR deoarece nu este o instituție bancară, iar creșterea penalităților și dobânzilor se poate realiza după bunul plac al acestor societăți de recuperări debite.
Bunurile debitorului vor putea deveni insuficiente pentru a acoperi creanța cesionată umflată cu dobânzi și penalități.
O decizie a Tribunalului Cluj vine în sprijinul românilor şi arată că „atunci când creditorul care solicită executarea silită a unui contract de credit este creditorul cesionar în urma încheierii unei cesiuni de creanţă cu instituţia de credit, executarea silită este lipsită de un titlu executoriu”. De asemenea, instanţa a mai invocat faptul că izvorul juridic al litigiului şi al urmăririi silite în niciun caz nu îl poate constitui contractul de credit, ci contractul de cesiune de creanţă, or, acesta din urmă nu constituie titlu executoriu, potrivit legii.
Intrucât societatea care preia datoria nu este parte în contractul de credit, banca renunță la dreptul de a executa silit debitorul atunci când încheie contractul de cesiune cu aceasta. Societatea care preia creanţa a dobândit un drept de creanţă împotriva debitorului în temeiul contractului de cesiune şi nu în temeiul contractului de credit încheiat între bancă şi împrumutaţi. Pe calea unei contestaţii la executare, debitorii astfel executaţi silit au şanse mari de câştig.

Leave a reply